söndag 7 december 2014

“A thing is never seen as it really is.”

Albers, J. (1963) Interaction og Color. NewHaven: Yale University Press.


Det är nu ett halvt sekel sedan Interaction of Color publicerades och den blev nästan omedelbart stor framgång. Ingen bok har haft större inflytande på vår uppfattning om hur vi ser och uppfattar färg. Orsaken till Interactions betydelse är att den på ett unikt sätt visar färgens oanade möjligheter och ger en logisk förklaring till dess magi.
När Interaction of Color kom ut i 1963 liknade den ingenting annat som publicerats. Den vägde 9 kg, kostade 200$ (1500 $ i dagens värde) och upplagan var på knappt 2000 ex. Boken bestod av 2 volymer; en text på 80 sidor och 150 handgjorda silkscreentryck med 800 specialblandade färger. Boken var ett resultaten av ett långt samarbete mellan konstnären, läraren Josef Albers och Yale University Press som hade tagit 8 år.
När Josef Albers kom till designavdelningen på Yale University 1950 hade han redan en lång karriär bakom sig både som bildkonstnär och pedagog. Han föddes 1888 i Bottrop, Westfalen i en hantverkarfamilj och utbildade sig som ung till lärare. Vid 32 års ålder började han på  Bauhaus i Weimar och redan efter ett par år började han även att undervisa. I 1925 fick han titeln jungmeister (professor) och var kollega med konstnärer som Oscar Schlemmer, Wassily Kandinsky och Paul Klee. När Bauhaus stängdes av nazisterna i 1933 var han den som hade undervisat längst i kollegiet. Den politiska situationen tvingade Albers och hans fru Annie, en berömd textilkonstnär, att emigrera till Amerika. Albers hade erbjudits tjänst vid den nya och progressiva Black Mountain Collage i North Carolina där han undervisade i måleri fram till 1949. Han flyttade sedan till Connecticut, och undervisar på Yale till sin pensionering1958. Han var professor emeritus i konst fram till sin död 1976.
Under tiden i Amerika utvecklade han en legendarisk kurs i färglära, det som sedan blev Interaction of Color, som enbart utgick från studentens upplevelse och erfarenheter. Han undervisade inte i färgsystem eller ”färgcirkeln” och  utan konstaterade;

…no colorsystem by itself can develop one´s sensitivity for color…

När Albers gav ut Interaction så hoppades han att den skulle användas i undervisningen, men av naturliga skäl höjdes snart röster en utgivning av en mer överkomlig och billigare paperback. Interaction of Color kom så äntligen ut i paperback 1971, illustrerad med 10 färgstudier som Albers själv valt ut och har sedan dess varit i tryck. Den har nu kommit ut i över 250 000 ex. i olika upplagor och räknas fortfarande som en av de mest inflytelserika böckerna i färglitteraturen.

 
Studenter från Einar Granum Kunstfagskole studerar Interaction of Color app. på Josef Albersutställningen på Henie-Onstad Kunstsenter, november 2014.
 
Albers unika pedagogik är fortfarande lika aktuell och en del av kostundervisningen runt om kring i världen. Första upplagan är idag ett mycket åtråvärt samlarobjekt. Paperbackutgåvan som nu har används i över 40 år behövde enligt Yale University Press uppdatering. Vilket ledde till att Interaktion of Color nu finns som en applikation för iPad och en nästan en exakt digital replik av första utgåvan, till och med Baskervill fonten har man behållit. Men inte bara det, i tillägg till de125 färgplanscher finns 60 interaktiva färgstudier, över 2 timmar med videointervjuer med konstnärer, designers, arkitekter och ljudfiler Josef Albers egna kommentarer.De interaktiva färgstudier simulerar de övningar som Albers gjorde med sina studenter bara med hjälp av färgat papper. Appen innehåller 250 olika nyanser, som man kan dra fram och tillbaka för att uppnå önskade färgupplevelser. Man kan, när man gjort sina färgövningar också maila, lägga upp dem på Facebook eller Twittra via Wi-Fi. Första upplagan är svår att komma över men ett exemplar, ett finns på NTNU Universitetsbibliotek. På antikvariat närmar sig priset 100 000 kr, kanske mer, men för oss som älskar färg och att undervisa finns den för 98 kr på iTunes.Albers, J. (2013) Interaction of Color – application for iPad. New Haven: Yale University Press  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar