söndag 21 september 2014


Painting as a pastime

Just to paint is great fun. The colors are lovely to look at and delicious to squeeze out. Matching them, however crudely,with what you see is fascinating and absolutely absorbing. Try it if you have not done so – before you die.

Slik begynner en liten, men  meget sjarmerende bok om maleri: Painting as a pastime av Winston Churchill fra 1922. Da Churchill i skam og fortvilelse etter fiaskoen i Dardanellene i 1915 ble tvunget til å trekke seg som marinminister, skriver han:

Overgangen fra det å lede det daglige arbeidet i Admiralitetet, til å ha noen begrensede plikter som rådgiver,  fikk meg til å snappe etter luft som et beist dratt opp fra havets dyp ….. Slik kom maleriet meg til unnsetning,"

Churchill forsørget seg  i perioder av livet med å skrive. Han ble tilbudt  £ 1000 for å skrive et essay om maleri, noe hans kone Clementine forsøkte å stoppe. Hun sa det ville irritere profesjonelle kunstnere og "tvinge ham til å skrive trivialiteter". Churchill fulgte ofte sin kones råd, men heldigvis ikke denne gangen, skriver hans datter Mary Soames i boken Churchill: His Life as a Painter fra 1990.

Teksten, som Churchill gradvis forandret over tid, blev publisert på forskjellige steder. Den endelige versjonen ble trykket i The Hundred Best English Essays i 1930. I slutten av andre verdenskrig var Churchills hobby som maler allment kjent og Odhams Press overtalte ham til å publisere Painting as a pastime i bokform,  sammen med 18 av hans malerier. Publiseringen kom meget passende for Churchill, som ved den tiden hadde blitt valgt til "æresmedlem" av Royal Academy, og hans malerier ble vist på akademiets sommerutstilling i 1948. Dermed ble boken en umiddelbar suksess, og en av hans mest leste bøker.

Churchills bilder er tradisjonelle oljemalerier, og han malte for det meste landskap selv om han også arbeidet med stilleben og portretter og han hadde ikke så mye til overs for ”moderne kunst”.  Han fikk leksjoner av profesjonelle malere og utviklet med tiden en impresjonistisk stil. Selv om han laget over 500 malerier, var han beskjeden og hans første utstilling var under pseudonymet Mr. Winter, og ingen av bildene var til salgs. 


Winston Churchill (1933) A Study of Boats 
De fleste eksperter er enige om at Churchill hadde talent og kunne sikkert ha utviklet seg til en profesjonell maler. Nå var det slik at han ved siden å male samtidig skulle redde imperiet.

Painting as pastime er ikke vanskelig å få tak i da den finnes i mange utgaver. I tillegg til at den er oversatt til tysk og fransk, foreligger den også på finsk og japansk!

Som kjent har også tidligere president George W. Bush begynt å male og han skal etter sigende ha blitt inspirert av Churchills Painting as a pastime.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar