lördag 27 september 2014

Wassily Kandisky

Wassily Kandinsky föddes 1866 under privilegierade förhållanden i Moskva men flyttade 5 år gammal med sin familj Odessa där fadern drev en te-fabrik. I Odessa gick han på skola, lärde sig att spela piano, cello och fick lektioner i teckning och måleri. Föräldrar ville att den unge Wassily skulle bli advokat och 20 år gammal flyttade han tillbaka till Moskva för att studera juridik. Kandinsky gjorde en snabb karriär och blev 30 år gammal professor i juridik vid Universitetet i Tertu 1896. Men det också vid denna tidpunkt som Kandinky bestämde sig för att överge juridiken och ägna resten av sitt liv till målarkonsten. Året innan hade han nämligen sett utställning med franska impressionister i Moskva och mötet med Monets höstackar var så omvälvande att han började måla.
Kandinsky lämnade Ryssland och började studera på en privat konstskola i Tyskland. Efter några år i Tyskland blev han antagen vid Akademie der Bildenden Künste München under Franz Stuck. Kandinskys spelade en central roll i sin omgivning, han organiserade flera konstnärgrupper och utställningar. Den mest kända av dessa var gruppen Der Blaue Reiter som genomförde två utställningar 1912 och 1913 i Munchen. Der Blaue Reiter skilde sig från den expressionistiska konstnärsgruppen Die Brucke genom en mer abstrakt inriktning. Der Blaue Reiter utgick från en primitivism som var intellektuell i sitt innehåll men intuitiv i sitt utförande. 1912 publiceras Concerning the Spiritual i Art, där han vände upp ned på etablerade föreställningar om konst och formulerade den första teoretiska betraktningen om abstrakt konst.
Vid krigsutbrottet 1914 flyttade Kandinsky till Schweiz där han började att arbeta på en bok om ” punkt och linje ” men flyttade igen i november till baka till Ryssland. Mellan 1918 till 1921 arbetade han tillsammans med IZO Narkompros (Sektionen för bildkonst vid Folkets kommissariat för Utbildning). Han är med att grundlägga över 20 konstmuseer och hade ett stort inflytande på undervisnings vid Moscow Svomas ( Fria konst studios) och Vkhutemas ( Högre utbildning för konst och teknologi ) där han utvecklade både undervisning och studieplaner. Han deltar i grundläggningen av Inkhuk (Moskvas institut för konstnärlig kultur), men hans konst och konstuppfattning kommer i konflikt med konstruktivisterna i institutets styrelse och han lämnar Moskva.
När han återkommer till Tyskland tackar han ja till en tjänst vid nyupprättade Bauhaus och flyttar till Weimar med sin nya fru Nina. Han började att undervisa igen, utvecklade sina idéer och var en av skolans centralgestalter. 
Han ägnade mycket tid till att analysera bildens olika uttrycksmedel något som resulterars i Punkt und Linie zu Fläche - contribution to the analysis of the pictorial elements som publicerades i 1926.I 1931 började National socialisterna i Dessau att angripa Bauhaus vilket ledde till att skolan stängdes 1932 och tvingade Kandisky som de flesta lärarna ved Bauhaus att emigrera. Han flyttade till Frankrike och bosatte sig i Neuilly-sur-Seine, en förort till Paris. Livet i Paris kommer att te sig lite annorlunda för Kandisky. Han kom att isoleras och fick inte något igentligt erkännande. Han levde och arbetade för det mesta ensam och umgicks enbart med några få av sina gamla vänner. Han avled 1944.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar